منابع ، تعداد و ضرایب سوالات آزمون ورودی پایه دهم دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 1400ـ1399


1- محتوای آزمون مشتمل بر دو دستهسوالات << استعداد تحلیلی>> و << استعداد تحصیلی>>است. 50 % امتیاز آزمون مربوط به سوالات << استعداد تحلیلی>> و 50% آن مربوط به سوالات << استعداد تحصیلی >> است. (امتیاز آزمون، از طریق وزن دهی به نمرۀ کل استعداد تحلیلی و استعداد تحصیلی به نسبت 50% و 50% محاسبه و به صورت یک عدد بین 333 ، 33- و 100،000 بیان می شود).

2- منابع، تعداد و ضرایب سوالات آزمون و مدت زمان پاسخ گویی به آنها، به شرح جداول زیر است:

3-سوالات استعداد تحلیلیبه شیوه چهارگزینه ای (فقط با یک پاسخ درست ) به منظور ارزیابی توانایی تحلیل، ریشه یابی، طبقه بندی، و سازمان دهی مطالب و مباحث گوناگون طراحی م یشود. طراحی این سوالات صرفا مبتنی بر محتوای کتب درسی نخواهد بود.

4-سوالات استعداد تحصیلی، به شیوه چهارگزینه ای ( فقط یا یک پاسخ درست ) در سطح محتوای کتاب های درسی، با تاکید بر سطوح بالای شناختی، تلفیق دانش، مفاهیم و مهارت های دو یا چند ماده درسی در برخی از سوالات، طراحی می شود.

5- سوالات در <<قرآن و معارف اسلامی>> از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود. اما داوطلبان اقلیت های دینی رسمی کشور ( مسیحیان ، کلیمیان و زرتشتیان)، به سوالات مشترک اقلیت های دینی ( براساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه اقلیت های دینی با کد 119/2 پایه هشتم چاپ سال 1397 و کد 920 پایه نهم چاپ سال 1398) پاسخ خواهند داد.

6- به ازای هر پاسخ صحیح ، 3 امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، 1 امتیازمنفی برای دواطلب منظور می شود. برای سوالات بدون پاسخ، امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.

تبصره: چنان چه دواطلب در سوالی بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، 1 امتیاز منفی برای او منظور خواهد شد.

**دانلود دستور العمل آزمون ورودی مدارس دوره اول و دوم استعدادهای درخشان 1400-1399**

اساسنامه «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» ابلاغ شد

در پیش دبستانی چه چیزهایی اموزش داده میشود

ثبت نام مجموعه مدارس سلام 98 – 99

سوالات ,آزمون ,های ,محتوای ,، ,امتیاز ,می شود ,به سوالات ,های دینی ,سوالات آزمون ,اقلیت های ,ضرایب سوالات آزمون

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
gigarayanehl spanerinsex glenadpura arevlopip nilofaranehik lampse golshanafra ycgoodbuter migration-cyprus-spain kavan-co