دستورالعمل آزمون ورودی مدارس دوره اول و دوم استعدادهای درخشان ابلاغ شد و بر اساس آن، ثبت نام این آزمون، 26 بهمن آغاز می شود.


ثبت نام داوطلبان سنجش پایه هفتم و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهماز روز شنبه 1398/11/26 تا روز شنبه 1398/12/03 (به مدت 4 روز) از طریق سامانه ثبت نام به نشانیazmoon. medu . irانجام می شود.

**دانلود دستور العمل آزمون ورودی مدارس دوره اول و دوم استعدادهای درخشان 1400-1399**

توجه: تمامی فرآیند ثبت نام به صورت اینترنتی توسط داوطلبان انجام خواهد شد و مدارس محل تحصیل داوطلبان، صرفا متعهد به ارائه رمزهمگام به دانش آموزان می باشند. کارت ورود به جلسه ( شامل: نام، نام خانوادگی و سایر مشخصات فردی، عکس داوطلب،مدارس استعدادهای درخشانانتخاب شده به ترتیب اولویت و نشانی دقیق حوزه)، پنج روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون، از طریق سامانه ثبت نام به نشانیazmoon. medu . irدراختیار داوطلبان قرار می گیرد.

توجه: شرکت داوطلبان در جلسه سنجش، بدون ارائه کارت ورود به جلسه، ممنوع است.

سنجش پایه هفتمدانش آموزان داخل و خارج از کشور ، راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/02/04 به صورت همزمان و نیزآزمون ورودی پایه دهمبرای دانش آموزان داخل و خارج از کشور و راس ساعت 14 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 1399/02/04 به صورت همزمان برگزار می شود.

اساسنامه «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» ابلاغ شد

در پیش دبستانی چه چیزهایی اموزش داده میشود

ثبت نام مجموعه مدارس سلام 98 – 99

روز ,ثبت ,استعدادهای ,داوطلبان ,پایه ,آزمون ,ثبت نام ,نام به ,می شود ,به صورت ,و دوم ,آزمون ورودی مدارس

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
neginbtkavir malcreacopo andika kpp tehranhotelrezev royamaryam buyxia rcs112 gtabax kusadasi